Công an thành phố Hạ Long

Công an thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Dũng

Chức vụ: Thượng tá, Trưởng CATP

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Biện Hùng Cường

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Kiên

Chức vụ: Phó Trưởng CATP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

                                                                                                

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 6098