TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.525.111

- Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm PTQĐ thành phố Hạ Long là tổ chức có chức năng nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi.

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Lê Hữu Nghĩa
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
- Trình độ chuyên môn:. Bằng thạc sĩ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại: 0933689669
- Email: Lehuunghia@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Ngọc Sơn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
- Trình độ chuyên môn: Bằng Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại: 0984.119.986
- Email: hoangngocson.hl@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Trần Văn Cương
- Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
- Trình độ chuyên môn: Bằng Kỹ sư Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại: 0912.698.567
- Email: trancuong.tran72@gmail.com
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15539