Chi cục thi hành án

CHI CỤC THI HÀNH ÁN TP

Địa chỉ: Khu đô thị Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Email: halong.qnh@moj.gov.vn

Ngô Xuân Ngãi

Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0978.155.699.

Email: xuanngaithahl@gmail.com

Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0978.838.329

Email: hoangthinga.thahl@gmail.com

Lê Hải Hòa

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0919.129.116

Email: lehaihoa.thahl@gmail.com

Nguyễn Thị Thậm

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0963.169.313

Email: nguyenthithamthahl@gmail.com

Vũ Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0904.691.666.

Email: vuhongsoncucthaqn@gmail.com

Vũ Thị Trà My

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0917.563.689

Email: tramy.thahl@gmail.com

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15519