TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

- Điện thoại: 02036 525128

- Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Lê Đình Anh
- Chức vụ:Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL
- Điện thoại: 02033705678
- Email: Ledinhanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Đức Hách
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL
- Điện thoại: 0986089574
- Email: Buiduchach@gmail.com

 

- Đồng chí: Phan Như Quỳnh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL
- Điện thoại: 0989.994.888
- Email: phannhuquynh@quangninh.gov.vn
 
 
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15175