BAN PHÁP CHẾ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3, phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.825.408

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công.

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND thành phố về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công.

- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.

- Kiến nghị với HĐND thành phố về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực HĐND và HĐND thành phố.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Bùi Xuân Hưng
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố; Bí thư đảng ủy xã Lê Lợi
- Điện thoại: 02033.825.408
- Email: buixuanhung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố
- Điện thoại: 02033.825.408
- Email: nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16280