LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Đường Lê Trọng Tấn, Tổ 5, Khu 6A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.382.2563

- Email: ldldhalong.qn@gmail.com

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Chức năng

Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch công tác của LĐLĐ thành phố phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước, Liên đoàn tỉnh và chức năng của tổ chức công đoàn; Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, tổng kết phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu nắm vững chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn, CNVC, LĐ. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương kế hoạch chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc, CNVC, LĐ; Tổ chức các hoạt động, các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố.

- Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết thực hiện chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV; Quản lý tài sản, hoạt động kinh tế và ngân sách công đoàn.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đỗ Thị Phương
- Chức vụ: Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh,Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố
- Điện thoại: 0982.317.136
- Email: dothiphuong.llhl@gmail.com 
 
- Đồng chí: Nguyễn Việt Bắc
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
- Điện thoại: 0987.261.453
- Email: vietbac80@gmail.com
 
 
 
- Đồng chí: Dương Đình Quân
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
- Điện thoại: 0975.789.698
- Email: duongdinhquan@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22166