Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đỗ Mạnh Chung
- Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội kiểm ra trật tự đô thị và môi trường
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Trần Đức Minh
- Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội kiểm ra trật tự đô thị và môi trường
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Trần Xuân Điều
- Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội kiểm ra trật tự đô thị và môi trường
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Trần Văn Lợi
- Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội kiểm ra trật tự đô thị và môi trường
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2491 Tổng lượt truy cập 3115197