TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Hành Chính Công Thành phố

- Địa chỉ: Số 1 phố Nguyễn Khắc Khang, phường Hồng Gai

- Điện thoại: 02033.822.605; 02033.819.961; 02033.819.962; 02033.819.963

- Email: tthcc.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương
- Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0988 307 888
- Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0913578538
- Email: nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Thị Tú Anh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0915.093.163
- Email: buithituanh@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Lưu Văn Vinh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0978088688
- Email: luuvanvinh@quangninh.gov.vn
 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 42857