TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Tổ 32 khu 3A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033811239

- Email: trungtambdcttphalongcx@gmail.com

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Chính trị Thành ủy thành phố Hạ Long là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc cấp ủy, có chức năng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị chính trị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn. 

2. Nhiệm vụ:

Tổ chức bồi dưỡng chương trình lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên Thành phố.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng (đảng ủy viên, bí thư chi bộ và chi ủy viên), cán bộ chính quyền và các đoàn thể chính trị cơ sở; các chương trình về quản lý nhà nước.

- Bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên, đảng viên mới…

- Tổ chức thông tin thời sự, chính sách KHKT cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng khác xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, do cấp ủy quy định.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Phan Thị Hải Hường
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912.619.118
 
- Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Sư phạm Tin học; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0984.984.521
- Email: ngotiensy@quangninh.gov.vn
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 28505