BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

     Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Thoảng

     Chức vụ: Chính trị viên Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0983.222.126

     Email: nguyenhuuthoang@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Trần Thăng Long

     Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố

    Số điện thoại: 0977.444.605

     Email: tranthanglong@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Lê Văn Khương

     Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0963.922.189

      Email: levankhuong@quangninh.gov.vn

   

    Đồng chí Trung tá Phạm Văn Thảo

    Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

    Số điện thoại: 0916.625.993

     Email: phamvanthao1.hl@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Năng

     Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0794.197.468

      Email: nguyenvannang.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16364