CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Hạ Long.

- Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203 3622 884

- Cqkttt.hl@quangninh.gov.vn

2. TỔ CHỨC - BỘ MÁY:

- Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0983 973 578
- Email: nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Oanh
- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912 902 927
- Email: vuthioanh2@quangninh.gov.vn.
 
- Đồng chí: Trần Văn Lễ
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thành phố.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912 312 666
- Email: tranvanle@quangninh.gov.vn.
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5028 Tổng lượt truy cập 9114965