HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.825.981

- Email: chuthapdohalong@gmail.com

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Hội là tổ chức xã hội thuộc UBND thành phố Hạ Long hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

- Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nguyên tắc hoạt động của Hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu. Hiệp thương dân chủ, không vụ lợi, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, không phân biệt đối xử, phù hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc.

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.

- Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến hoạt động nhân đạo và các nhiệm vụ liên quan khác được giao

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

-Đồng chí: Phạm Văn Thơ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

- Điện thoại:0912382059

- Email: chuthapdohalong@gmail.com

 

- Đồng chí: Đoàn Văn Thực

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 0904.104.056

- Email: chuthapdohalong@gmail.com

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 14992