Thành đoàn Hạ Long

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.825275.

- Email: dtn.hl@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

.
- Đồng chí: 
- Chức vụ: 
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Phạm Thị Hải
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long
- Điện thoại: 0986.068.991
- Email: phamthihai.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thu Thảo
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long
- Điện thoại:0396569270
- Email: 
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16973