Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hạ long

 

- Đồng chí: Phạm Đức Tuấn
- Chức vụ: Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 0983.566.848
- Email:hbophamductuan@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Hà Hữu Trọng
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Vũ Đức Cường
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 02033.656.140
- Email: vuduccuong2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Minh Tuấn
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 02033.816.460
- Email: tranminhtuan2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Tô Xuân Ý
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 0904.690.681
- Email: xuany1965@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 0912.297.619
- Email: hungtuvan2@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1665 Tổng lượt truy cập 3114193