BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: số 369 đường trần Quốc nghiễn - Phường Hồng gai- TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.825.340

- Email: bqldact.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Trần Quốc Hùng
- Chức vụ:Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng TP Hạ Long
- Điện thoại: 0934.218.812
- Email: tranquochung1981@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Hà Hữu Trọng
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Vũ Đức Cường
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 02033.656.140
- Email: vuduccuong2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Minh Tuấn
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 02033.816.460
- Email: tranminhtuan2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng
- Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
- Điện thoại: 0912.297.619
- Email: hungtuvan2@gmail.com
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 207510