BAN TỔ CHỨC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Thọ
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0912852627
- Email:
 
 
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quảng
- Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0988.481.805
- Email: nguyenvanquang.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 44522