BAN TỔ CHỨC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
- Đồng chí:
- Chức vụ:  
- Điện thoại: 
- Email:
 
 
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quảng
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ Chức 
- Điện thoại: 0988.481.805
- Email: nguyenvanquang.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 2006