PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:  Số 3 phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại:

- Email: phongtnvmt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2022/QĐ-UBND, NGÀY 30/03/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ:

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Ân
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0888266866
- Email: nguyenthanhan@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Lưu Hải Yến
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường kiêm Giám đốc VP Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố
- Điện thoại: 0912427538
- Email: luuhaiyen@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Nông Vũ Thoan
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0913206522
- Email: nongvuthoan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Ngọc Thế
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
- Điện thoại: 0902093866
- Email: tranngocthe@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố
- Điện thoại: 0973635192
- Email: nguyenthidung.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 42795