Ban quản lý chợ Hạ Long 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: BQL CHỢ HẠ LONG I

- Địa chỉ:Phố Kim Hoàn, Khu I, phường Bạch Đăng, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.827.709

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
- Đồng chí:  Trần Văn Tuyên
- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
- Điện thoại: 
- Email: 
- Đồng chí: Trần Nhật Minh
- Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
- Điện thoại:0902.285.722
- Email: nhatminh250771@gmail.com
 
 
- Đồng chí: 
- Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4212