ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.816.032

- Email: dukdntphalong@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố Hạ Long là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc đảng bộ; tuyên truyền vận động người quản lý doanh và người lao động trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Chỉ đạo các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trong khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

2. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hằng năm, 6 tháng, hằng tháng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy; quyết định triệu tập hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ; chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung trình hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định.

 - Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành uỷ, Đảng ủy trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, điều hành hoạt động phối hợp của các cấp uỷ trực thuộc. Chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ và Đảng ủy.

 - Chuẩn bị về công tác tổ chức kiện toàn đội ngũ cấp ủy các Đảng bộ bộ phận, chi bộ; chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

 - Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết của Đảng bộ.

- Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; chương trình công tác hàng tháng, hàng quí, năm và những vấn đề cần thiết để hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành bàn và quyết định. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

 - Chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ký các văn bản theo qui định.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Đồng chí: Đỗ Thị Phương
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố (kiêm nhiệm - không chuyên trách)
- Điện thoại: 0982.317.136
- Email: dothiphuong.llhl@gov.quangninh.vn
 
- Đồng chí: Dương Thị Thanh Nga
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
- Điện thoại: 0907.406.888
- Email: Duongthithanhnga@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Quang Thắng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp
- Điện thoại: 0913.268.368
- Email: lequangthang90@gmail.com
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 28619