BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Trụ sở Cơ quan Thành ủy, 26 Lê Thành Tông, phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.826164

- Email: btgtuhalong@gmail.com/btg.hl.quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Phan Thị Hải Hường
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long
- Điện thoại: 0912.619.118
- Email: phanthihaihuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Bình Vĩ
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long
- Điện thoại: 0984.984.521
- Email: buibinhvi@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Sư phạm Tin học; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0984.984.521
- Email: ngotiensy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Tuấn Vũ
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Điện thoại: 0919.265.666
- Email:
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 23135