CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

 

Ông: Nguyễn Hồng Trường

Chức vụ: Chi cục trưởng  

Điện thoại: 0912116389

Email: nhtruong.qni@gdt.gov.vn

Ông:  Nguyễn Quang Mát

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 0903223559

Email: nqmat.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 0834010666

Email: pvhong.qni@gdt.gov.vn

 
 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 21650