ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3, phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email: 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Đồng chí: Nguyễn Thị Vân Hà

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Mai

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố

- Điện thoại:

- Email:
 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố
- Điện thoại:0973311888; 0936874777
- Email: nguyenthithuhuyen.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16969