PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Khu 4, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 0203.3858.228..

- Email:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đỗ Thu Hằng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0917.614.681
- Email: dothuhang@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5494 Tổng lượt truy cập 9115594