PHÒNG DÂN TỘC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Khu 4, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 0203.3858.228..

- Email: phongdt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đinh Thị Nhung

- Chức vụ:Thành ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc Thành phố

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0915369250
- Email:

 

- Đồng chí: Đỗ Thu Hằng

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0917.614.681

- Email: dothuhang@quangninh.gov.vn

 
 

- Đồng chí:

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng

- Điện thoại: 

- Email: 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4978