PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Phố Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.627.218

- Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn; pgdvdt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

- Đồng chí: Vi Bích Hạnh
- Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố
- Điện thoại: 02033.826.301
- Email:truongphong@pgdhalong.edu.vn; vibichhanh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Ngô Thị Thu Trang
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố
- Điện thoại: 0387.638.072
- Email: Ngothithutrang@pgdhalong.edu.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Vân Anh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 02033.512.226
- Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn
 
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 59137