Phòng Kinh tế

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:733 đường Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

- Điện thoại:02036.290.278

- Email:phongkt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Bùi Minh Tấn
- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0986.034.499
- Email: buiminhtan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Văn Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố
- Điện thoại: 0914320912
- Email: levanthang@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: 
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế Thành phố
- Điện thoại: 
- Email: 
 
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 6242