PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố

- Địa chỉ: Đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 2.033.556.814; 02.033.628.320

- Email: phongldtbvxh.hl@quangninh.gov.vn/phongldtbvxh.hl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai
- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Phòng
- Điện thoại:0989.831.818
- Email: phamthithanhmai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Nhàn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
- Điện thoại: 0329.616.868
- Email: phamthinhan.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Linh
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng LĐTB và XH
- Điện thoại: 0982.968.529
- Email: doanthingoclinh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4345