PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị:  Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3 phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email: ubndhl@quangninh.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

- Đồng chí: 

- Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH Thành phố

- Điện thoại:

- Email:

 
 

- Đồng chí: Lê Quỳnh Thoa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

- Điện thoại: 0906.236.197

- Email: lequynhthoa@quangninh.gov.vn

 
 
- Đồng chí: Lê Tiến Duy
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại: 0912.092.589
- Email: Letienduy@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Phùng Thị Thanh Xuân
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố
- Điện thoại: 0912.076.239
- Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn
 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22027