PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 1 phố Nguyễn Khắc Khang, phường Hồng Gai

- Điện thoại: 02033 620901

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp
- Chức vụ: Trưởng Phòng Tư pháp Thành phố
- Điện thoại: 0913.268.865
- Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Việt Thành
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố
- Điện thoại:
- Email:
 
- Đồng chí: Vũ Đắc Tưởng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố
- Điện thoại: 0904.227.477
- Email: vudactuong@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22486