Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Số 2 phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.825417

- Email: Phongvhtt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý văn hóa
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0936552688
- Email: nguyenmanhtuan.tuhl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Vân Oanh
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0916860633
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng văn hóa thông tin Thành phố
- Điện thoại: 0983368288
- Email: Nguyenvantrong@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22085