PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế Thành phố

- Địa chỉ: Đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.656.497

- Email: Phongyt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đặng Văn Chương
- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 02033.601.569
- Email:dangvanchuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Dương Thị Quyên
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 0962.988.282
- Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại:
- Email: buiquoctuan@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 64652