Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 369, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

- Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Vũ Thế Huy
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố
- Điện thoại: 0904168819
- Email: 
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố
- Điện thoại: 0936635580
- Email: nguyenthithanh.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Văn Xây
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố
- Điện thoại: 0982607929
- Email: phamvanxay@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22427