UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

I. Thông tin chung: 

Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Số 3 phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.825.408

EMail: ubndhl@quangninh.gov.vn

2. Thường trực UBND Thành phố:

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

- Email công vụ: Nguyentiendung3@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0903.484.797

 
 

- Đồng chí: Nguyễn Tuấn Minh

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

- Email công vụ: Nguyentuanminh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0912.638.059

 
 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó chủ tịch UBND Thành phố

- Email công vụ: Nguyenngocson@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0906.112.633
 
- Đồng chí: Vũ Ngọc Lâm

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó chủ tịch UBND Thành phố

- Điện thoại: 0982.725.138

- Email: Vungoclam@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 21975