PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 2 Bến Đoan , phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3620889

- Email:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Vũ Hải
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long
- Điện thoại:0923.268.828
- Email: Nguyenvuhai.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Trường Thành
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP
- Điện thoại: 0988.206.888
- Email: Vutruongthanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP
- Điện thoại: 0912.088.944
- Email: Nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 23132